Aşağı sıxlıqlı polietilen (ASPE/YTP) (LDPE)

Tətbiq sahəsi: müxtəlif növ plyonkaların istehsalı, naqillərin və kabellərin izolyasiyası, məişət və texniki məmulatların hazırlanması.

Reference product