Aşağı sıxlıqlı xətti polietilen (ASXPE)

Tətbiq sahəsi: plyonkaların, streyç plyonkaların, kənd təsərrüfatı plyonkalarının, streyç-hud plyonkaların, kabel izolyasiyalarının, irriqasiya və büzülmüş boruların, penopolietilenin, iplik və sapların istehsalı; ATP və YTP-ə əlavə; laminasiya.

Reference product