Yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE/ATP)

Xətti yüksək təzyiqli polietilen
Aşağı təzyiqli polietilen
Sopolimerlər (buten-1/heksen-1/okten-1)
Tətbiq sahəsi: plyonkaların, boruların, elektrik izolyasiyalarının, inşaat materiallarının, liflərin, daxili orqanların protezlərinin istehsalı.