Aşağı sıxlıqlı polietilen (ASPE/YTP) (LDPE)

Tətbiq sahəsi: müxtəlif növ plyonkaların istehsalı, naqillərin və kabellərin izolyasiyası, məişət və texniki məmulatların hazırlanması.

Yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE/ATP)

Xətti yüksək təzyiqli polietilen
Aşağı təzyiqli polietilen
Sopolimerlər (buten-1/heksen-1/okten-1)
Tətbiq sahəsi: plyonkaların, boruların, elektrik izolyasiyalarının, inşaat materiallarının, liflərin, daxili orqanların protezlərinin istehsalı.

Aşağı sıxlıqlı xətti polietilen (ASXPE)

Tətbiq sahəsi: plyonkaların, streyç plyonkaların, kənd təsərrüfatı plyonkalarının, streyç-hud plyonkaların, kabel izolyasiyalarının, irriqasiya və büzülmüş boruların, penopolietilenin, iplik və sapların istehsalı; ATP və YTP-ə əlavə; laminasiya.

Aşağı sıxlıqlı metalosen xətti polietilen (ASMXPE)

Tətbiq sahəsi: streyç plyonkaları, streyç-hud plyonkaların, süd plyonkalarının, yüksək möhkəmlikli ümumi təyinatlı plyonkaların, laminasiya üçün plyonkaların, istixana, kənd təsərrüfatı və digər plyonkaların istehsalı; eləcə də ayrılıqda və ya digər ...

Orta sıxlıqlı xətti polietilen (OSXPE)

Tətbiq sahəsi: plastik çənlərin və müxtəlif təyinatlı qabların, septiklərin, kessonların, saxlama konteynerlərinin, ayırıcı blokların, plastik qurğuların (heyvanlar üçün evlər, uşaq meydançaları, zirzəmi və s.) istehsalı. Əsasən məhsulların rotasiya ...