Polietilentereftalat (PETF)

Tətbiq sahəsi: qazlı su, şirələr, süd məhsulları, günəbaxan yağı, tibbi preparatlar, məişət kimyası üçün qida qablaşmasının istehsalı.