Polimerlər və neft-kimya məhsullarının beynəlxalq ticarəti

Polipropilen

Homopolimer
Blok sopolimer
Stats sopolimer
Tətbiq sahəsi: plyonkaların, kisələrin, taraların, boruların, egtiyat hissələrin, qab-qacağın, geosintetik materialların istehsalı.

Polistirol

Köpüklənən
Zərbəyə davamlı
Ümumi təyinatlı
Tətbiq sahəsi: istilik izolyasiyası plitələrinin, odadavamlı texniki və qida qablaşmasının, qab-qacağın, mebelin, məişət texnikasının istehsalı.

Polikarbonat

Tətbiq sahəsi: elektrotexnika, avtomobil istehsalı, elektronika (məişət elektronikası, mobil telefon korpusları, orqtexnika, informasiya daşıyıcıları), işıqlandırma texnikası, optika, tibbi texnika, geniş istehlak malları (qab-qacaq, şüşə qablar, qablaşma), inşaat (vərəqələr və panellər).

Polietilentereftalat (PETF)

Tətbiq sahəsi: qazlı su, şirələr, süd məhsulları, günəbaxan yağı, tibbi preparatlar, məişət kimyası üçün qida qablaşmasının istehsalı.

Polivinilxlorid (PVX)

Suspenziyalı PVX
Emulsiyalı PVX
Tətbiq sahəsi: şlanq, süni dəri, izolyasiya, pəncərə çərçivələri, linoleumların istehsalı.

Karbon qara

Ərizələr: kauçuk və plastik istehsalında möhkəmləndirici bir komponent kimi istifadə olunur. İstehsal olunan karbon qara rənginin təxminən 70% -i təkərlərin istehsalında, təxminən 20% -i rezin məhsullarının istehsalında istifadə olunur. Qalan hissəsi qara bir piqment kimi istifadə olunur; plastiklərin gecikdirici "qocalması"; plastiklərə xüsusi xüsusiyyətlər verən (ötürücü, antistatik, ultrabənövşəyi şüalanma alma qabiliyyəti) verən komponent.

ABS plastik

Tətbiq sahəsi: 3D çap üçün material, iri qabaritli avtomobillərin və məişət texnikasının, aparaturanın və müxtəlif avadanlıq korpuslarının istehsalı.