Saxlanma

Şirkət malların həm bizim, həm də sifarişçilərin anbarlarında saxlanması və emalı üzrə tam xidmətlər spektri göstərir.

Bu xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

- yükləmə-boşaltma işləri;

- malların kəmiyyət və keyfiyyətcə qəbulu;

- malların artikulları, yararlılıq müddətləri, partiyaları, istehsal tarixləri üzrə uçotu;

- malların çeşidlənməsi;

- malların paletlərə yığılması;

- lazımi bütün müşayiətedici sənədlərin rəsmiləşdirilməsi;

- digər anbar əməliyyatları (zay məhsul/geri qaytarma işləri, müştəriyə hesabatların verilməsi və s.).