Çatdırılma

Şirkətimiz malların istehlakçıya avtomobil, dəmir yolu və dəniz nəqliyyatı ilə optimal çatdırılmasını təmin edir.

Biz hər il sifarişçilərimizə 400 min tondan çox xammal çatdırırıq.

Şirkətimiz beynəlxalq yük daşımaları üçün lisenziyaya sahibdir.

Çatdırılmanın təşkil edilməsi zamanı biz aşağıdakı prinsiplərə riayət edirik:

- malların çatdırılmasına zəmanətə;

- müştəri üçün ən yaxşı çatdırılma şərtlərinə;

- alıcıya təhvil verilən anadək yükə görə məsuliyyətə;

- dəqiq vaxtında çatdırılmaya;

- malların dəyərinin çatdırıldıqdan sonra ödənilməsi mümkünlüyünə;

- nəqliyyatın olduğu yerin həftənin hər 7 gününün 24 saatı ərzində monitorinqinə;

- 1000-dən çox sınaqdan keçmiş daşıyıcılara.