Kombinə edilmiş tədarüklər

İnkişaf etmiş logistika infrastrukturuna (müasir anbar kompleksləri, öz nəqliyyat vasitələri) malik olan şirkətimiz müştərilərə yüklərin konsolidasiyası xidmətini, yəni bir neçə mal partiyasının (növünün) eyni marşrutla bir nəqliyyat vasitəsində hərəkət etməsi üçün birləşdirilməsini təklif etməyə hazırdır.