Alıcılar üçün


Hissə-hissə ödəniş

Müştərilərimizin biznesinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə biz onlar üçün ödənişin hissə-hissə həyata keçirilməsini təmin etməyə hazırıq. Alıcının hissə-hissə ödəniş etməsinin təsdiqlənməsi haqqında qərar risk menecmentinin müasir təcrübəsi...

More

Çatdırılma

Şirkətimiz malların istehlakçıya avtomobil, dəmir yolu və dəniz nəqliyyatı ilə optimal çatdırılmasını təmin edir. Biz hər il sifarişçilərimizə 400 min tondan çox xammal çatdırırıq. Şirkətimiz beynəlxalq yük daşımaları üçün lisenziyaya sahibdir....

More

Saxlanma

Şirkət malların həm bizim, həm də sifarişçilərin anbarlarında saxlanması və emalı üzrə tam xidmətlər spektri göstərir. Bu xidmətlərə aşağıdakılar daxildir: - yükləmə-boşaltma işləri; - malların kəmiyyət və keyfiyyətcə qəbulu; - ...

More

Kombinə edilmiş tədarüklər

İnkişaf etmiş logistika infrastrukturuna (müasir anbar kompleksləri, öz nəqliyyat vasitələri) malik olan şirkətimiz müştərilərə yüklərin konsolidasiyası xidmətini, yəni bir neçə mal partiyasının (növünün) eyni marşrutla bir nəqliyyat vasitəsində hərə...

More

Texnoloq konsultasiyası

Dəyərli sifarişçilərimiz bütün texniki və texnoloji tələblərinə uyğun olan xammal seçə bilsinlər deyə “Kartli” şirkətində çalışan texnoloqlar tədarük etdiyimiz məhsulun texniki xüsusiyyətlərinə və üstünlüklərinə aydınlıq gətirməkdə onlara kömək edəcə...

More

Standart müqavilə forması

Standart tədarük müqaviləsi forması Nümunələrin laboratoriya tədqiqatlarının və istehsalat sınaqlarının nəticələrinə dair protokol

More

Sorğu

Опрос для поставки полимерной продукции
1. Пожалуйста, укажите адрес(а), куда необходимо поставлять продукцию.
Адрес
Добавить адрес
2. Пожалуйста, укажите вид и объём перерабатываемого сырья в месяц.
тн
тн
тн
тн
тн
Другие виды перерабатываемого полимерного сырья
тн
тн
тн
тн
тн
3. Пожалуйста, выберите варианты ценообразования, наиболее подходящие для вашей компании.
4. Пожалуйста, выберите наиболее удобное для Вас время обновления цены.
5. При условии, что цена увеличивается в соответствии с увеличением отсрочки, укажите, пожалуйста, наиболее подходящие условия оплаты.
6. Согласны ли вы преждевременно производить оплату во время отсрочки при условии, что получите на это скидку? Если да, укажите % скидки и срок досрочной оплаты в разделе «Комментарии».
7. Рассматриваете ли вы вариант ответственного хранения? Если да, пожалуйста, укажите в «Комментариях», какой тоннаж в месяц на каждый завод/материал вы готовы принять.
8. Пожалуйста, укажите подходящую для вас упаковку сырья.
9. Отметьте, пожалуйста, на каких условиях Incoterms 2010 вам удобнее принимать товар? В случае «иные», пожалуйста, укажите подробности в разделе «комментарии».
10. Картли стремится к расширению, а также максимально обеспечить доступность разнообразных полимеров на рынке, большая часть такого роста мотивирована потребностями наших клиентов. Принимая это во внимание, пожалуйста, укажите марки, которые были успешно переработаны в вашей компании.
Добавить
Добавить
Добавить
Добавить
Добавить
11. Какая у вас есть идея (идеи), которая принесет пользу (экономия / усовершенствование поставок / дополнительные продажи) Картли?
11.1 Какое наиболее полезное действие Картли может осуществить для поддержки вашей компании?
11.2 Какие идеи вы можете предложить в области экологии / круговой экономики, которая может принести пользу Картли?
Спасибо, что прошли опрос!

More