Rəqəmlər və Faktlar

- bazarda 10 ildən çox;

- 180-dən çox şirkət əməkdaşı;

- nizamnamə kapitalı - təxminən 1 milyon avro;

- 2020-cu il üzrə şirkətin gəliri – 440 milyon avroçox;

- göndərilən məhsulların həcmi – ildə 400 min tondan çox;

- sifarişçilərin sayı – 1,5 mindən çox;

- müvəqqəti saxlama anbarlarının sayı – 300-dən çox;

- auditor – KPMG.