Rəqəmlər və Faktlar

- bazarda 10 ildən çox;

- 180-dən çox şirkət əməkdaşı;

- nizamnamə kapitalı - 70 milyon rubl (təxminən 1 milyon avro);

- 2020-cu il üzrə şirkətin gəliri – 31 milyard rubldan (440 milyon avro) çox;

- göndərilən məhsulların həcmi – ildə 400 min tondan çox;

- sifarişçilərin sayı – 1,5 mindən çox;

- müvəqqəti saxlama anbarlarının sayı – 300-dən çox;

- auditor – KPMG.