Haqqımızda


Tarixçə

Şirkətin yeni tarixçəsi 2010-cu ildən etibarən aparılır. Tərəfdaşlarımız həm iri polimer xammalı istehsalçıları, həm də minlərlə son məhsul istehsalçılarıdır. Qrupun bölmələri İsveçrə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Ukrayna, Türkiyə, Ermənistan, Gürcüs...

More

Missiya və dəyərlərimiz

“KARTLİ” şirkətinin əsas missiyası – polimer xammalı istehsalçıları və emalçılarının öz istehsal, maddi və maliyyə resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etmələri məqsədilə onlara geniş xidmətlər spektri göstərməkdir. Şirkətin əsas dəyərləri aşa...

More

Rəqəmlər və Faktlar

- bazarda 10 ildən çox; - 180-dən çox şirkət əməkdaşı; - nizamnamə kapitalı - təxminən 1 milyon avro; - 2020-cu il üzrə şirkətin gəliri – 440 milyon avroçox; - göndərilən məhsulların həcmi – ildə 400 min tondan çox; - sifarişçilərin sa...

More

Strategiya

Şirkətin strateji inkişafı iki istiqamətdə təmsil olunur: Məhsul strategiyası və Təşkilati inkişaf strategiyası. Məhsul strategiyası: - Bazarlar. Şirkətin strateji məqsədləri – ənənəvi bazarlarda ( postsovet məkanı ölkələri) əldə edilmiş fəaliy...

More