Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Կադրային քաղաքակալություն

KARTLI ընկերությունների խմբում աշխատում է պրոֆեսիոնալների բազմազգ խումբ: Գործատուի և աշխատողների հարաբերությունները հիմնված են արդար գործընկերության սկզբունքի վրա:

KARTLI-ում մասնագիտական ​​թիմի ձևավորման գործընթացում մշակվել է անձնակազմի կառավարման ռազմավարություն, որի նպատակն է.

- յուրաքանչյուր աշխատողի մոտիվացիան՝ կորպորատիվ նպատակներին հասնելու համար.

- յուրաքանչյուր աշխատողի կողմից արդյունքների հասնելու աստիճանի օբյեկտիվ գնահատում.

- բոլոր մակարդակներում աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում.

- յուրաքանչյուր աշխատողի կարողությունների և ներուժի արդյունավետ օգտագործման ապահովում.

- ուսուցում և զարգացում, մարդկային ռեսուրսների պլանավորում.

- արդյունավետ մոտիվացիայի համակարգի ստեղծում.

- կազմակերպության շարունակական և դինամիկ զարգացում:

Անձնակազմի զարգացումն ու կարիերայի աճն իրականացվում է մասնագետների գնահատման և վերապատրաստման ժամանակակից մեթոդների ներդրման միջոցով: Կորպորատիվ վերապատրաստման ծրագրերը, բոլոր աշխատողների տարեկան հավաստագրումը, ներառյալ ղեկավարները, նպաստում են մասնագիտական ​​զարգացմանը:

Վարձատրության կառուցվածքը նախատեսում է հաստատուն մաս` բազային վարձատրություն և փոփոխական մաս` պարգևավճար, որի չափը կախված է գործունեության հիմնական ցուցանիշների կատարումից և կորպորատիվ մշակույթի և ընկերության արժեքների համապատասխանությունից:

Յուրաքանչյուր աշխատակից իր անձնական ներդրումն է ունենում ընկերության զարգացման գործում՝ կիսելով ընդհանուր արժեքները՝ կենտրոնացումն արդյունքների վրա, համագործակցությունը և թիմային աշխատանքը, վստահությունը, փոխադարձ հարգանքը և հուսալիությունը, զարգացումը, նախաձեռնությունը և առաջնորդությունը:

KARTLI ընկերությունների խումբն իր աշխատակիցներին ապահովում է արժանապատիվ աշխատանքային պայմաններ, արդար վարձատրություն, սոցիալական երաշխիքներ, մասնագիտական և կարիերայի աճի հնարավորություններ: Մենք կենտրոնացած ենք ընկերության հետագա զարգացման և յուրաքանչյուր աշխատակցի ներուժի առավելագույն բացահայտման վրա։