Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

տերմոպլաստը

Դիմումի տարածքը. Տանիքածածկման նյութերի, ճանապարհի բիտումի, ազդեցությանը դիմացկուն պլաստմասսայի, կոշիկի ներբանի, պաշտպանիչ մեկուսիչ նյութերի, սոսինձների, էլեկտրական ապրանքների արտադրություն: