Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Բութադիեն-ստիրոլային կաուչուկներ լուծույթային պոլիմերիզացիայի

Կիրառման ոլորտը՝ անվադողերի պրոտեկտորների, կոնվերային ժապավենների, կոշիկի արդյունաբերության մեջ տեխնիկական թիթեղների արտադրություն: