Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր
Կիրառման ոլորտը՝ ավտոմոբիլային միացությունների, կոշիկների, մալուխի և մետաղալարերի պատյանների, պոլիամիդի փոփոխության ազդեցության փոփոխիչ: