Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր
Կիրառման ոլորտը՝ անվադողերի քայլք և կողային պատ, կոշիկի ներբան, փոխակրիչ գոտու ծածկ, գուլպաների և խողովակի ծածկ, մարզական իրեր: