Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Իզոպրենային կաուչուկ

Կիրառման ոլորտ՝ իդեալական ընտրություն է այն ոլորտներում օգտագործման համար, որտեղ սովորաբար օգտագործվում է բնական կաուչուկը, և որտեղ կարևոր է բարձր տեխնոլոգիական և ֆիզիկական-մեխանիկական ցուցանիշների կայունությունը: