Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր
Կիրառման ոլորտը՝ Գուլպաներ, կնիքներ, միջադիրներ, տանիքածածկում, մալուխային պատյաններ: