Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Բուտիլկաուչուկ

Կիրառման ոլորտ՝ անվադողեր, վուլկանացման դիաֆրագմեր, գոլորշու թևքեր, ռետինե օղակներ, մեկուսիչներ, հերմետիկներ և տանիքի ծածկույթներ: