Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Բուտադիենային կաուչուկ

Կիրառման ոլորտը՝ Օգտագործվում է կոշիկի արտադրության մեջ, անվադողերի, ասբեստ-ռետինե արտադրանքի, գունավոր ռետինե-տեխնիկական արտադրանքի, թևքերի և կոնվեյերային ժապավենների, մալուխային մեկուսացման մեջ: