Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

պոլիստիրոլ

Փրփրող
Հարվածադիմացկուն
Ընդհանուր նշանակության
Կիրառման ոլորտը`ջերմամեկուսիչ սալերի, հրդեհակայուն տեխնիկական և սննդի փաթեթավորման, սպասքի, կահույքի, կենցաղային տեխնիկայի արտադրություն: