Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

պոլիպրոպիլեն

Հոմոպոլիմեր
Բլոկ սոպոլիմեր
Ստատս սոպոլիմեր
Կիրառման ոլորտը՝ թաղանթների, պարկերի, տարաների, խողովակների, պահեստամասերի, սպասքի, գեոսինթետիկ նյութերի արտադրություն: