Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Պոլիէթիլեն բարձր խտության (ՊԷԲԽ/ՊՑՃ)՝

Գծային բարձր ճնշման պոլիէթիլեն
Պոլիէթիլեն ցածր ճնշման
Սոլոպոլիմերներ (բուտեն-1/հեքսեն-1/օկտեն-1)
Կիրառման ոլորտ՝՝ թաղանթների, խողովակների, էլեկտրական մեկուսացման, շինանյութերի, մանրաթելերի, ներքին օրգանների պրոթեզավորման արտադրություն: