Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Պոլիէթիլեն ցածր խտության (ՊԷԲԽ/ՊԲՃ) (LDPE)

Կիրառման ոլորտ՝ տարբեր տեսակի թաղանթների արտադրություն, լարերի և մալուխների մեկուսացման տեղադրում, կենցաղային և տեխնիկական ապրանքների արտադրություն:

Պոլիէթիլեն բարձր խտության (ՊԷԲԽ/ՊՑՃ)՝

Գծային բարձր ճնշման պոլիէթիլեն
Պոլիէթիլեն ցածր ճնշման
Սոլոպոլիմերներ (բուտեն-1/հեքսեն-1/օկտեն-1)
Կիրառման ոլորտ՝՝ թաղանթների, խողովակների, էլեկտրական մեկուսացման, շինանյութերի, մանրաթելերի, ներքին օրգանների պրոթեզավորման արտադրություն:

Գծային պոլիէթիլեն ցածր խտության (ԳՊԷՑԽ)՝ (LLDPE)

Կիրառման ոլորտ՝ թաղանթների, ձգվող թաղանթների, գյուղատնտեսական թաղանթների, սթրեյչ-հուդ թաղանթների, մալուխի մեկուսացման, ոռոգման և ծալքավոր խողովակների, պոլիէթիլենային փրփուրի, մանվածքների և թելերի արտադրություն, հավելանյութ ՊՑՃ-ին և ՊԲՃ-ին, լամինացիա:

Մետաղական գծային պոլիէթիլեն ցածր խտության (ՄԳՊՑԽ) (LLDPE)

Կիրառման ոլորտ՝ ձգվող թաղանթների, սթրեյչ-հուդ թաղանթների, կաթնային թաղանթների, ընդհանուր նշանակության բարձր ամրության թաղանթների, լամինացիոն թաղանթների, ջերմոցային, գյուղատնտեսական և այլ թաղանթների արտադրություն, օգտագործվում է նաև առանձին կամ որպես ...

Գծային պոլիէթիլեն միջին խտության (ԳՊԷՄԽ)

Կիրառման ոլորտը՝ տարբեր նշանակության պլաստիկ բաքերի և տարաների արտադրություն, սեպտիկների, կեսսոնների, պահեստային կոնտեյներների, տարանջատիչ բլոկների, պլաստմասե կառույցների (կենդանիների տներ, խաղահրապարակներ, նկուղներ և այլն) արտադրության համար: Այն հի...