Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

պոլիկարբոնատ

Կիրառման ոլորտը՝ էլեկտրատեխնիկա, ավտոմոբիլաշինություն, էլեկտրոնիկա (կենցաղային էլեկտրոնիկա, բջջային հեռախոսի պատյաններ, գրասենյակային սարքավորումներ, տեղեկատվության կրիչներ), լուսավորություն, օպտիկա, բժշկական տեխնիկա, լայն սպառման ապրանքներ (սպասք, շիշ, փաթեթավորում), շինարարություն (թերթեր և պանելներ):