Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Հիմնադիր փաստաթղթեր

Խարդախների մասին զգուշացում

 

«Kartli International AG» հիմնադիր փաստաթղթեր

Քաղվածքներ առևտրային գրանցամատյանից

«Kartli International AG» կանոնադրություն

 

«Kartli Bel» հիմնադիր փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական

 

«Kartli» հիմնադիր փաստաթղթեր

Քաղվածք Իրավաբանական անձանց պետական միասնական ռեեստրից (ԻԱՊՄՌ)

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական

Ռուսաստանյան կազմակերպության հաշվառման վկայագիր հարկային մարմնում`դրա գտնվելու վայրում

«Kartli» կանոնադրություն

Գործընկերոջ քարտ

 

«Kartli Kaz» հիմնադիր փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական

 

«Kartli Ukr» հիմնադիր փաստաթղթեր

Քաղվածք Իրավաբանական աձանց, ֆիզիկական անձ-ձեռնարկատերերի և հասարակական կազմավորումների միասնական պետական ռեեստրից

 

«Kartli UTC» հիմնադիր փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական

 

«Kartli Turkey Plastik Kimya LTD» հիմնադիր փաստաթղթեր

Քաղվածքներ առևտրային գրանցամատյանից

 

«KARTLI USA» հիմնադիր փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական

 

«HAINAN KARTLI TRADING CO., LTD» հիմնադիր փաստաթղթեր

«HAINAN KARTLI TRADING CO., LTD» կանոնադրություն

Առևտրային գործունեություն վարելու լիցենզիա

Հարկային գրանցման ծանուցում

 

«Kartli Geo» հիմնադիր փաստաթղթեր

«Kartli Geo» կանոնադրություն

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական