Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Փաստաթղթեր


Հիմնադիր փաստաթղթեր

Խարդախների մասին զգուշացում   «Kartli International AG» հիմնադիր փաստաթղթեր Քաղվածքներ առևտրային գրանցամատյանից «Kartli International AG» կանոնադրություն   «Kartli Bel» հիմնադիր փաստաթղթեր Իրավաբանական անձի ...

More

Ֆինանսական հաշվետվություն

Աուդիտորական եզրակացություններ 2015 Աուդիտորական եզրակացություններ 2016 Աուդիտորական եզրակացություններ 2017 Աուդիտորական եզրակացություններ 2018 Աուդիտորական եզրակացություններ 2019 Աուդիտորական եզրակացություններ 2020 Աուդիտորական եզր...

More

Լիցենզիաներ եվ արտոնագրեր

Արտոնագիր ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՈ 9001:2015 «KARTLI» Արտոնագիր ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՈ 9001:2015 Kartli International AG Քաղվածք Kartli (թարգմանություն) ապրանքային նշանի գրանցման վերաբերյալ Շվեյցարիայի մտավոր սեփականության դաշնային ինստիտուտի ռեեստրից Ալֆա-Բանկի «AAA...

More