Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Պահպանում

Ընկերությունը մատուցում է ապրանքների պահպանման և մշակման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, ինչպես մեր պահեստներում, այնպես էլ պատվիրատուների պահեստներում:

Այս ծառայությունների մեջ մտնում են՝

- բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ,

- բեռների ընդունում ըստ քանակի և որակի,

- ապրանքների հաշվառումն ըստ արտիկուլների, պիտանիության ժամկետների, խմբաքանակների, պատրաստման ժամկետների,

- ապրանքների տեսակավորումը,

- ապրանքների պալետավորում,

- անհրաժեշտ բոլոր ուղեկցող փաստաթղթերի ձևակերպում,

- այլ պահեստային գործառնություններ (աշխատանք խոտանի/վերադարձի հետ, հաճախորդի հաշվետվությունների տրամադրում, և այլն):