Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Տարաժամկետում

Մեր պատվիրատուների բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման նպատակով մենք պատրաստ ենք նրանց համար վճարման հետաձգում տրամադրել։

Գնորդի համար տարաժամկետման հաստատման մասին որոշումը կայացվում է ռիսկերի կառավարման ժամանակակից պրակտիկաների հիման վրա, որտեղ հիմնական գործոններն են հաճախորդի ֆինանսական վիճակը և գործարար համբավը:

Պատվիրատուների համար, որոնց անհրաժեշտ են վճարման հետաձգման երկար ժամկետներ (ավելի քան 30 օրացուցային օր) կամ զգալի վարկային սահմանաչափ, մենք պատրաստ ենք առաջարկել համագործակցություն տարբեր ֆինանսական գործիքների օգտագործմամբ: Ընկերության գործընկերներն են համաշխարհային մակարդակի խոշորագույն բանկերը, ֆակտորինգային և ապահովագրական ընկերությունները, որոնց հետ մենք ձեռք ենք բերել համագործակցության հարուստ փորձ և որոնք մեր պատվիրատուներին կարող են առաջարկել առավել շահավետ լուծումներ: