Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Գնորդներին


Տարաժամկետում

Մեր պատվիրատուների բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման նպատակով մենք պատրաստ ենք նրանց համար վճարման հետաձգում տրամադրել։ Գնորդի համար տարաժամկետման հաստատման մասին որոշումը կայացվում է ռիսկերի կառավարման ժամանակակից պրակտիկաների հիման վրա, որտեղ...

More
10.05.2018

Առաքում

Մեր ընկերությունն ապահովում է ապրանքների օպտիմալ առաքում սպառողին ավտոմոբիլային, երկաթուղային և ծովային տրանսպորտով: Ամեն տարի մենք առաքում ենք ավելի քան 400 հազար տոննա հումք մեր պատվիրատուներին։ Մեր ընկերությունը միջազգային բեռնափոխադրումների...

More
10.05.2018

Պահպանում

Ընկերությունը մատուցում է ապրանքների պահպանման և մշակման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, ինչպես մեր պահեստներում, այնպես էլ պատվիրատուների պահեստներում: Այս ծառայությունների մեջ մտնում են՝ - բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ, - բեռների ընդո...

More
10.05.2018

Համակցված մատակարարում

Ունենալով զարգացած լոգիստիկ ենթակառուցվածք (ժամանակակից պահեստային համալիրներ, սեփական տրանսպորտային միջոցներ) ՝ մեր ընկերությունը պատրաստ է հաճախորդներին առաջարկել բեռների կոնսոլիդացիայի ծառայություն, այսինքն՝ մի քանի խմբաքանակների (տեսակների) միավո...

More
10.05.2018

Տեխնոլոգի խորհրդատվություն

«Քարթլի» ընկերությունում աշխատող տեխնոլոգները կօգնեն հասկանալ մեր կողմից մատակարարվող արտադրանքի տեխնիկական հատկություններն ու առանձնահատկությունները, որպեսզի մեր հարգելի պատվիրատուները կարողանան ընտրել հենց այն հումքը, որը կհամապատասխանի տեխնիկական ...

More
10.05.2018

Պայմանագրի տիպային ձև

Առաքման պայմանագրի տիպային ձևը Արձանագրություն լաբորատոր հետազոտությունների և նմուշների արտադրության փորձարկման արդյունքների մասին

More
29.05.2018

Հարցում

Опрос для поставки полимерной продукции
1. Пожалуйста, укажите адрес(а), куда необходимо поставлять продукцию.
Адрес
Добавить адрес
2. Пожалуйста, укажите вид и объём перерабатываемого сырья в месяц.
тн
тн
тн
тн
тн
Другие виды перерабатываемого полимерного сырья
тн
тн
тн
тн
тн
3. Пожалуйста, выберите варианты ценообразования, наиболее подходящие для вашей компании.
4. Пожалуйста, выберите наиболее удобное для Вас время обновления цены.
5. При условии, что цена увеличивается в соответствии с увеличением отсрочки, укажите, пожалуйста, наиболее подходящие условия оплаты.
6. Согласны ли вы преждевременно производить оплату во время отсрочки при условии, что получите на это скидку? Если да, укажите % скидки и срок досрочной оплаты в разделе «Комментарии».
7. Рассматриваете ли вы вариант ответственного хранения? Если да, пожалуйста, укажите в «Комментариях», какой тоннаж в месяц на каждый завод/материал вы готовы принять.
8. Пожалуйста, укажите подходящую для вас упаковку сырья.
9. Отметьте, пожалуйста, на каких условиях Incoterms 2010 вам удобнее принимать товар? В случае «иные», пожалуйста, укажите подробности в разделе «комментарии».
10. Картли стремится к расширению, а также максимально обеспечить доступность разнообразных полимеров на рынке, большая часть такого роста мотивирована потребностями наших клиентов. Принимая это во внимание, пожалуйста, укажите марки, которые были успешно переработаны в вашей компании.
Добавить
Добавить
Добавить
Добавить
Добавить
11. Какая у вас есть идея (идеи), которая принесет пользу (экономия / усовершенствование поставок / дополнительные продажи) Картли?
11.1 Какое наиболее полезное действие Картли может осуществить для поддержки вашей компании?
11.2 Какие идеи вы можете предложить в области экологии / круговой экономики, которая может принести пользу Картли?
Спасибо, что прошли опрос!

More
27.07.2019