Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Ռազմավարություն

Ընկերության ռազմավարական զարգացումը ներկայացված է երկու ուղղություններով՝ Կազմակերպչական զարգացման ռազմավարություն և մթերային ռազմավարություն:

Մթերային ղզարգացում՝

- Շուկաներ: Ընկերության ռազմավարական նպատակները կայանում են ավանդական շուկաներում (Ռուսաստան, հետխորհրդային տարածքի երկրներ) ներկայության ձեռք բերված մակարդակի պահպանման, Եվրոպական միության երկրների շուկայի մասնաբաժնի զգալի ընդլայնման, նոր շուկաներ մտնելու (Հարավ-Արևելյան Ասիա, Մերձավոր և Միջին Արևելք) մեջ:

- Նոր արտադրանքներ. Ընկերությունն իր առջև խնդիր է դնում յուրացնել նոր արտադրանքի շարքը (կաուչուկ) և դուրս գալ նոր արտադրանքով շուկա:

- Դիվերսիֆիկացիա. Ընկերության ռազմավարական նպատակը տրանսպորտային և պահեստային լոգիստիկայի կառավարման ժամանակակից բարձր ինտեգրված ինտելեկտուալ համակարգի ստեղծումն է։  Այս համակարգը ստեղծվում է ՌԴ-ում մայրուղային քարշակների խոշորագույն արտադրողի հետ համագործակցությամբ: 

- Ինժինիրինգ. Ընկերությունը ձգտում է ստեղծել (երկրի առաջատար գիտաարտադրական կառույցների հետ համագործակցությամբ) Պոլիմերային արտադրանքի ինժինիրինգի կենտրոն, որի նպատակը կլինի պոլիմերային հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների օպտիմալացումը, հումքի դասակարգչի ստեղծումը, անալոգների օպտիմալ ընտրությունը:

Կազմակերպական զարգացման ռազմավարություն՝

- Կազմակերպական կառուցվածքը: Վաճառքի ծավալների զգալի աճի, նոր շուկաների յուրացման, բիզնեսի դիվերսիֆիկացման կապակցությամբ ընկերությունն աշխատանքներ է տանում կառավարման նոր համակարգի ստեղծման ուղղությամբ՝ hիմնված նախագծա-նպատակային խմբերի, մատրիցային կազմակերպական կառուցվածքի սկզբունքների և աշխատակիցների համար մոտիվացիոն մեխանիզմների շարունակական կատարելագործման վրա:

- Գործարար գործընթացներ: Ընկերությունը մշակում և մշտապես օպտիմալացնում է ներքին և արտաքին բիզնես գործընթացները սերտիֆիկացման և կառավարման պատշաճ մակարդակի պահպանման նպատակով՝ ISO 9001 և 14001 սերիայի որակի կառավարման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը շարունակաբար կատարելագործում է ձեռնարկության տեղեկատվական համակարգը, որը հիմնված է ERP մակարդակի ամենաժամանակակից ապարատային և ծրագրային միջոցների վրա: