Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Առաքելություն և արժեքներ

KARTLI ընկերության հիմնական առաքելությունը պոլիմերային հումքի արտադրողներին և վերամշակողներին ծառայությունների լայն շրջանակի տրամադրումն է՝ իրենց մոտ առկա արտադրական, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով:

Ընկերության հիմնական արժեքներն են.

- անթերի գործարար համբավի պահպանումը,

- բոլոր գործընկերների հետ ազնիվ, կայուն և անվտանգ համագործակցության զարգացում,

- հասկանալով մեր գործընկերների կարիքները և բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսների ներգրավումն՝ այդ կարիքները բավարարելու համար,

- պոլիմերների շուկայի միտումների վերլուծություն և կանխատեսում և ապրանքների և ծառայությունների տեսականու ընդլայնման մշտական աշխատանք, որոնք կարող են պահանջարկ ունենալ ապագայում,

- մասնագետների շարունակական զարգացումը՝ որպես կազմակերպության հիմնական ռեսուրս և հիմնական արժեք,

- վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ, հարգանք մրցակիցների նկատմամբ, գործընկերների համար ավելի լավ պայմաններ ապահովելու ձգտում,

- ընկերության համար յուրաքանչյուր գործընկերոջ կարևորությունն՝ անկախ նրա բիզնեսի մասշտաբից, մեր պատվիրատուների գործունեության արդյունավետության բարձրացման ձգտում: